Diabetes-palvelu

Palvelu on räätälöityä neuvontaa ja ohjausta diabeetikoille: omahoidon ohjausta, tukea potilaan lähtökohdista käsin, palvelu huomioi potilaan kokonaisvaltaisesti ja tarjoaa ratkaisukeskeistä neuvontaa.

Palvelu on tarkoitettu sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoille, joilla

  • diabetes on vasta todettu ja hoito aloitettu
  • lääkitykseen on tehty muutoksia
  • diabetes ei ole hoitotasapainossa
  • on tarve kerrata ja käydä läpi diabeteksen hoitoon ja lääkitykseen liittyviä asioita ja esittää diabetekseen ja sen hoitoon liittyviä kysymyksiä

Palvelun avulla saat lisää valmiuksia diabeteksen kanssa elämiseen, oman terveyden edistämiseen ja neuvoja lääkkeiden oikeaan käyttöön ja lääkkeiden käyttöön liittyvien ongelmien ehkäisemiseen. Ohjaus ja neuvonta räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan.

Palvelu toteutetaan apteekissa sille varatussa rauhallisessa omassa tilassa diabeteksen hoitoon erityispätevöityneen farmaseutin kanssa. Palvelu kestää noin tunnin ja on maksullinen. Palvelu sisältää yleensä kaksi tapaamista. Tapaamisten väliaika sovitaan yksilöllisesti. Tapaamiskertoja on mahdollista lisätä tai vähentää asiakkaan tarpeiden mukaan.

Varaa aika apteekissa käydessäsi tai soita apteekkiin puh. 019 382660.