Lääkejätteen vastaanotto

Vanhentuneita lääkkeitä ei pidä käyttää. Ne ovat ongelmajätettä, niitä ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana eikä laskea viemäriin. Kotitaloudet voivat tuoda vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet hävitettäväksi apteekkiimme.
Toimita lääkkeet apteekkiin niin, että erottelet erikseen

  • jodia sisältävät lääkkeet ( mm. Betadine, Jodix, Iodosorb)
  • ruiskut ja neulat
  • elohopeaa sisältävät kuumemittarit

Kerro apteekissa, jos lääkejätteesi sisältää jodia, kuumemittarin, ruiskuja ja neuloja. Kemikaaleja, liuottimia, paristoja tai muita ongelmajätteitä apteekki ei voi ottaa vastaan.

Apteekki EI VOI TURVALLISUUSSYISTÄ LUNASTAA käyttämättömiä lääkkeitä, jotka on viety apteekin ulkopuolelle, vaikka ne olisivat avaamattomia. Kaikki asiakkalle luovutetu lääkkeet, jotka palautetaan apteekkiin, lähetetään hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle.