Lääkityksen arviointipalvelut

Askarruttaako oma tai läheisesi lääkitys?
Onko lääkkeitä paljon?
Tuntuuko, ettei lääkityksen kokonaisuus ole kenenkään halussa?

Lääkityksen tarkistuksessa päivitetään lääkityslista, varmistetaan oikeat annokset ja ottoajankohdat sekä tutkitaan lääkkeiden yhteisvaikutukset ja haittavaikutusriskit.

Lääkehoidon arvioinnissa tutkitaan lisäksi lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta ja lääkehoitoon liittyviä ongelmia. Laaditaan myös muutosehdotukset, joita lääkäri voi hyödyntää.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa varmistetaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuus ottaen huomioon sairaudet ja asiakkaan terveydentila. Kokonaisarvioinnissa tehdään aina yhteistyötä hoitavan lääkärin kanssa.